OFERTA

Kierunkowe wykształcenie oraz bogate doświadczenie pozwalają nam zaoferować pełen zakres usług geodezyjnych:

 • Mapy do celów projektowych
 • Mapy do celów prawnych
 • Podziały nieruchomości
 • Wznowienia granic nieruchomości
 • Rozgraniczenia nieruchomości
 • Inwentaryzacje powykonawcze
 • Tyczenie budynków, sieci uzbrojenia terenu
 • Regulacja stanu prawnego nieruchomości
 • Inne prace geodezyjne według potrzeb klienta

Oprócz powyższych usług, wykonujemy również:

 • równoważnik (wykaz synchronizacyjny)
 • wykaz zmian gruntowych
 • podział działki
 • geodezyjna obsługa inwestycji
 • pomiary geodezyjne
 • inwentaryzacja architektoniczno-budowlana
 • ustalenie granic nieruchomości